Prohlášení o přístupnosti Hlavní obsah Titulní strana

PARODONTOLOGIE

ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

Parodontologie se zabývá se onemocněním závěsného aparátu zubu. Paradentóza je onemocnění zubu, které postihuje dáseň kost a závěsný aparát. Paradentóza spolu se zubním kazem je nejčastějším onemocněním ve stomatologii. Její vznik způsobují bakterie usazené na zubech a zubním povlaku. Neléčená paradentóza vede v konečném stadiu ke ztrátě zubu, probíhá několik let často skrytě bez bolestivých podnětů. Často ji nalezneme při screeningovém vyšetření chrupu pomocí panoramatického RTG. Příznaky onemocnění – krvácení dásní během čištění zubů a jídla, vznik parodontálních chobotů a zápach z úst, napětí a trnutí zubů, obnažování zubních krčků, viklavost zubů apod. Na naši klinice je stanoven pacientovi léčebný plán a je dokonale seznámen s průběhem ošetření a se všemi možnostmi, které jsou v současné době dostupné. Lékaři absolvují dostupné vzdělávací kurzu po celém světě a udržují kontakt se všemi novinkami. Nedílnou součástí ošetření je použití tzv. augmentace kosti. Úzká spolupráce s protetikem umožňuje navrhnout a realizovat následné fixní protetické ošetření onemocnění. Využíváme také mikrobiologického rozboru s cílem nasazení co nejúčinnější medikamentózní léčby.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Prováděna dentálními hygienistkami je velmi důležitou a nezbytnou součástí komplexní péče o chrup. Nově příchozí pacienti je pomocí ultrazvuku a ručních nástrojů zbaven zubního kamene, povlaků a pigmentů. Hygienistka pacientovi podrobně vysvětlí a předvede nejvhodnější způsob péče o jeho zuby. Doporučí další pomůcky a metody k dokonalé hygieně chrupu. Pravidelně zve pacienty po půl roce na kontroly a další ošetření.